فرش طرح

  • فرش 500 شانه

    فرش 500 شانه

    فرش های 500 شانه با تراکم 800 و 1000 بافته میشود و از نظر نوع بافت و کیفیت الیاف در تنوع بسیار زیادی بافته میشود.