دسته بندی محصولات
img11

فرش طرح 700 شانه

فرش ​طرح 700 شانه نخ 100٪ اکرولیک بایر آلمان 8 رنگ بافت ASR .

View more
img11

فرش 700 شانه

فرش 700 شانه 10 رنگ نخ 100٪ اکرولیک بایر آلمان بافت HCPX2 .

View more
img11

فرش 1000 شانه

فرش 1000 شانه 10 رنگ نخ 100٪ اکرولیک بایر آلمان بافت HCIX2.

View more
img11

فرش 1200 شانه

فرش 1​200 شانه 8 رنگ نخ ٪ اکرولیک بایر آلمان بافت HCIX2 .

View more