کارخانه فرش کاشان

تلفن های مشاوره و ثبت سفارش محصولات فرش کاشان

( 09125961206 سید مصطفی حسینی)

(09130343719 سید احسان حسینی)

تلفکس : 03155681262

پست الکترونیکی: info@farshkashanco.com

نشانی : کاشان شهرک صنعتی راوند خیابان دانشگاه مجتمع فرش کاشان

پست الکترونیکی: info@farshkashanco.com

                                                                      اینستاگرام فرش کاشان