دموتکس

  • چرا دموتکس هانوفر 2019 برای ایران فاجعه بود

    چرا دموتکس هانوفر 2019 برای ایران فاجعه بود

    دموتکس هانوفر همیشه یکی از نمایشگاه هایی بود که شرکت های ایرانی تولید کننده فرش ماشینی و صنایع وابسته ان میتوانستند در آن خودنمایی کنند و ار محصول ایرانی در برابر محصولات ترکیه ، بلژیک و مصر دفاع کنند