فرش 1200 شانه

 • فرش 500 شانه

  فرش 500 شانه

  فرش های 500 شانه با تراکم 800 و 1000 بافته میشود و از نظر نوع بافت و کیفیت الیاف در تنوع بسیار زیادی بافته میشود.

 • فرشهای 700 شانه

  فرشهای 700 شانه

  فرش های 700 شانه چندین سال است که در شرکتهای مختلف تولیدی فرش بافته میشود و همچنان ...

 • فرش 1200 شانه

  فرش 1200 شانه

  فرش های 1200 شانه با تراکم 3600 در حال حاضر بالاترین تراکم را دارست .این دسته از فرش ماشینی ...

 • فرش 1000 شانه

  فرش 1000 شانه

  فرشهای 1000 شانه دسته ای از فرشهای ماشینی هستند که با تراکم 3000 بافته میشود . با این فرش به صورت نرمان به 4 حالت در نوع بافت و چندین کیفیت...

 • شناخت فرش ماشینی

  شناخت فرش ماشینی

  با توجه به فضای رقابتی که دربازار فرش  وجود دارد و همچنین تولیدات متنوعی که در این زمینه موجود است خوشبختانه فرش با توجه به تمام سلیقه ها تولید میشود و تمام اقشار جامعه با هر بودجه ای میتوانند به روزترین مدلها را تهیه کنند ....