فرش 500 شانه

  • فرش 500 شانه

    فرش 500 شانه

    فرش های 500 شانه با تراکم 800 و 1000 بافته میشود و از نظر نوع بافت و کیفیت الیاف در تنوع بسیار زیادی بافته میشود.

  • خرید فرش ماشینی اصیل

    خرید فرش ماشینی اصیل

    توجه توجه
    چندیست متاسفانه دیده شده که اشخاصی با استفاده از اعتبار این مجموعه اقدام به ایجاد سایتهایی با عناوین مختلف گرفته و خود را منتصب به فروشگاه فرش کاشان ویا سایت فرش کاشان میدانند ومعرفی مینمایند.