شهر فرش

  • معرفی صنایع فرش کاشان

    معرفی صنایع فرش کاشان

    فرش ماشینی در ایران قدمتی در حدود 50 سال دارد در حدود سال 1350 شرکتی با عنوان صنایع فرش کاشان که فعالیتش در زمینه تولید مواد مرتبط با فرش و همچینن خود فرش ماشینی بود تاسیس شد ...

  • شهر فرش ایران کجاست ?

    شهر فرش ایران کجاست ?

    کاشان از دیر باز شهر هنر فرش دستباف و ماشینی بوده است و امروزه از کاشان به عنوان مرجع فرش دستباف و ماشینی یاد میشود