فرش 1200 شانه کاشان

  • فرش 1200 شانه

    فرش 1200 شانه

    فرش های 1200 شانه با تراکم 3600 در حال حاضر بالاترین تراکم را دارست .این دسته از فرش ماشینی ...