دلیل پرز دهی فرش

  • از بین بردن پرز فرش

    از بین بردن پرز فرش

    فرش های دستباف که از جنس پشم و یا کرک هستند و فرشهایی ماشینی که از جنس اکرولیک هستند از ابتدای استفاده در صنعت فرش همیشه به میزان قابل توجهی...