فرش مشهد

  • فرش مشهد یا فرش کاشان

    فرش مشهد یا فرش کاشان

    فرش در ایران بیش از 2500 سال قدمت دارد و هنر ایرانی در بین

  • فرش 1200 شانه

    فرش 1200 شانه

    فرش های 1200 شانه با تراکم 3600 در حال حاضر بالاترین تراکم را دارست .این دسته از فرش ماشینی ...